Menu
Menu

Aktualności

25.07 2019

Informacja dla klientów instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Tczewie, działając na podstawie § 109 ust. 1 pkt 5 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, zwanego dalej „Regulaminem”, dokonuje zmiany tego Regulaminu, a wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od dnia 1 września 2019 roku. Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują: przeniesienie zapisów dotyczących bankowości elektronicznej oraz instrumentów płatniczych do oddzielnych załączników do Regulaminu; uzupełnienie ...

09.07 2019

Informacja dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Tczewie, działając na podstawie § 131 ust. 1 pkt 6 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, zwanego dalej „Regulaminem”, od dnia 14 września 2019 roku wprowadza nową treść powyższego Regulaminu. Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują: przeniesienie zapisów dotyczących bankowości elektronicznej oraz instrumentów płatniczych do oddzielnych załączników do Regulaminu; uzupełnienie zapisów dotyczących korzystania ...

23.06 2019
21.06 2019
20.06 2019
03.05 2019

Święto Konstytucji

3 Maja – dzień, który łączy wszystkich Polaków. Święto Konstytucji mającej dla Państwa Polskiego wyjątkowe znaczenie, przed 228 laty stanowiącej przełom w europejskich standardach stanowienia prawa. Byliśmy drugim po USA państwem na świecie, które zdecydowało o zasadach trójpodziału władzy, o prawach i obowiązkach obywateli. Według prof. Henryka Samsonowicza był to „jeden z najważniejszych aktów pamięci zbiorowej, bez których żadna wspólnota nie może żyć”. Data jej ustanowienia do dziś jest wielkim ...

02.05 2019

Dzień Flagi

Dumni z Polski. Dumni z flagi. Dumni z siebie.

30.04 2019

Informacja dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wymagało dokonania zmian w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych”. Zmiany obejmują: • dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw – wprowadzono zapisy umożliwiające otwieranie i prowadzenie rachunków na rzecz rady rodziców, • ...

18.04 2019

Wesołych świąt wielkanocnych

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, składamy najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości i czasu spędzanego z najbliższymi. Niech budząca się do życia wiosna pozwoli czerpać energię potrzebną do spełniania marzeń oraz realizacji założonych celów.

21.03 2019

Wiosna

Wiosna! Coraz więcej słońca, coraz więcej dnia i… znakomitych okazji! Odwiedź swój ulubiony Bank. Poczuj wiosenny apetyt na Lokatę SGB. Poczuj wiosnę z Twoim Bankiem Spółdzielczym. Zapraszamy do placówek!

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 9.00 - 15.00