Menu
Menu

Aktualności

Informacja dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wymagało dokonania zmian w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych”. Zmiany obejmują:
• dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw – wprowadzono zapisy umożliwiające otwieranie i prowadzenie rachunków na rzecz rady rodziców,
• wprowadzenie zapisu dotyczącego minimalnej kwoty środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym płatnym na każde żądanie prowadzonym w złotych,
• zmianę (wydłużenie) godzin dostępności usługi Express Elixir.

Więcej informacji zostało zawarte w załączonych plikach:

Informacja klienci Indywidualni.pdf

Regulamin Klienci Indywidualni.pdf

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00