Menu
Menu

Aktualności

Informacja dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wymagało dokonania zmian w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych”. Zmiany obejmują: dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzenie zapisów dotyczących nowych usług i produktów – usługa chargeback i usługa BLIK, dodanie zapisów umożliwiających wprowadzanie nowych instrumentów płatniczych, wprowadzenie zapisów dotyczących nowych usług i funkcjonalności w aplikacji mobilnej Portfel SGB, wprowadzenie zapisów dotyczących nowych środków uwierzytelniających klienta- token mobilny, z uwzględnieniem wycofywanych środków identyfikacji elektronicznej.
Więcej informacji zostało zawarte w załączonych plikach:

Informacja-Klienci-Indywidualni.pdf

 

 

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 7.45 - 17.00