Menu
Menu

Przedsiębiorcy i rolnicy

Gwarancje i poręczenia

  • udzielane w obrocie krajowym w złotych
  • wzrost wiarygodności firmy wobec partnerów handlowych
  • redukcja ryzyka związanego z kontrahentem oraz z realizacją kontraktu/umowy
  • brak konieczności angażowania własnych środków finansowych.

Bank dodatkowo udziela poręczeń i gwarancji ze środków zewnętrznych:

  • Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
  • Banku Gospodarstwa Krajowego   ( gwarancja de minimis PLD, gwarancja de minimis PLUS )

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 7.45 - 17.00