Menu
Menu

Przedsiębiorcy i rolnicy

Bezpieczna Szkoła

Jest to ubezpieczenie dla placówek oświatowych (żłobków, przedszkoli, szkół, uczelni wyższych i itp.). Swoją ochroną obejmuje dzieci i młodzież oraz pracowników szkół w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo nauczycieli w zakresie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej. Oferta zawiera również ubezpieczenie majątku szkoły i zniżki dla rodziców.

WIĘCEJ INFORMACJI

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 7.45 - 17.00