Menu
Menu

Przedsiębiorcy i rolnicy

OC Biur Usług Płatniczych

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe przeznaczone dla biur usług płatniczych. Obejmuje odpowiedzialność cywilną biura za szkodę powstałą w związku z niemożnością wykonania przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczej wynikającej z umowy o świadczenie usług płatniczych, z tytułu zwrotu wpłat wniesionych przez użytkowników.

WIĘCEJ INFORMACJI

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 7.45 - 17.00