Menu
Menu

Przedsiębiorcy i rolnicy

OC Certyfikatorów

Ubezpieczenie obowiązkowe przeznaczone dla osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Dodatkowo Concordia TUW posiada w ofercie także dobrowolne OC dla podmiotów wykonujących audyt energetyczny oraz dobrowolne OC dla podmiotów wykonujących audyt efektywności energetycznej.

WIĘCEJ INFORMACJI

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 7.45 - 17.00