Menu
Menu

Przedsiębiorcy i rolnicy

OC Imprez Masowych

Ubezpieczenie obowiązkowe dla organizatora imprezy masowej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. Nr 62, poz. 504), na którą wstęp jest odpłatny. Zabezpiecza odpowiedzialność cywilną organizatora imprezy za szkody wyrządzone uczestnikom, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego.

WIĘCEJ INFORMACJI

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00