Menu
Menu

Aktualności

Ostrzeżenie – nowy rodzaj wyłudzeń QR Kod naklejane na bankomatach

W związku z informacjami opublikowanymi miedzy innymi na stronach Zrzeszenia Banków Polskich, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Policji chcieliśmy poinformować o wzroście ilości wyłudzeń dokonywanych przy pomocy kodów QR umieszczanych na urządzeniach procesujących gotówkę.
Naklejki z kodem zawierają fałszywa informację o promocji lub konkursie mając na celu skłonienie Państwa do jej zeskanowania. Powoduje to aktywowanie usługi SMS Premium, która spowoduje naliczenie, od nieświadomego usługobiorcy, wysokich opłat za jej włączenie. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że kody QR mogą nie tylko inicjować wskazane wyłudzenie, mogą również zostać wykorzystane do podstawiania oszukańczych platform, których celem może być wyłudzenie loginów i haseł do serwisów pocztowych, mediów społecznościowych, bankowości elektronicznej, usług publicznych, jak również do zainfekowania smartfonów szkodliwym oprogramowaniem.
Poniżej linki do szczegółowych informacji opisujących proceder:
https://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/167879,Ostrzezenie-przed-QR-kodami-umieszczanymi-na-bankomatach.html
https://www.piit.org.pl/o-nas/aktualnosci/komunikat-zbp,-kgp-i-piit-w-sprawie-naklejek-z-kodami-qr-na-bankomatach

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00