Menu
Menu

Aktualności

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Dzień ten upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej w 1773 roku. Rokrocznie w październiku dziękujemy nauczycielom za ich codzienną pracę: wiedzę przekazywaną z zaangażowaniem, rozwijanie kształtujących się zainteresowań, wspieranie w dążeniu do wyznaczonych celów oraz przygotowanie do dorosłego życia.

Dziękujemy również za wpajanie dobrych nawyków – systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy z programem SKO w SGB, w którym bierze udział nasz bank.

Bank Spółdzielczy w Tczewie wspiera nauczycieli i składa im najlepsze życzenia!

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00