Menu
Menu

Aktualności

Aktywność lokalna

Informacja o zmianach w regulaminie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2016r. obowiązują znowelizowane przepisy Prawa Bankowego, które regulują problematykę ustalania tzw. „rachunków uśpionych”. Na mocy niniejszej ustawy Bank jest zobowiązany do weryfikacji rachunków, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Uaktualnienie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie nowych produktów bankowych wymagało dokonania zmian w regulaminie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Więcej informacji zostało zawarte w załączonych plikach:

Informacja dla Klientów Indywidualnych
Informacja dla Klientów Instytucjonalnych

Komunikat
Rachunki uśpione
Karty TAN

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00