Menu
Menu

Aktualności

31.01 2019

Informacja o zmianie taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Przedstawiamy Państwu nową „Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie” (obowiązujące od 01.04.2019 r.). Więcej informacji zostało zawarte w załączniku do wyciągu, a w przypadku e-wyciągu w plikach: • Nowa „Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie”: Informacja – Klienci Instytucjonalni.pdf Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych ...

03.01 2019

Ostrzeżenie – nowy rodzaj wyłudzeń QR Kod naklejane na bankomatach

W związku z informacjami opublikowanymi miedzy innymi na stronach Zrzeszenia Banków Polskich, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Policji chcieliśmy poinformować o wzroście ilości wyłudzeń dokonywanych przy pomocy kodów QR umieszczanych na urządzeniach procesujących gotówkę. Naklejki z kodem zawierają fałszywa informację o promocji lub konkursie mając na celu skłonienie Państwa do jej zeskanowania. Powoduje to aktywowanie usługi SMS Premium, która spowoduje naliczenie, od nieświadomego usługobiorcy, wysokich opłat za jej włączenie. ...

24.12 2018
20.12 2018

Obsługa kasowa klientów 31.12.2018r.

Bank Spółdzielczy w Tczewie informuje, że w dniu 31.12.2018r. obsługa kasowa klientów odbywać się będzie w następujących placówkach: 1. Centrala Banku   ul. I. Paderewskiego 1    7:45 – 12:00 2. Filia nr 2    ul. Żwirki 49     8:00 – 12:00 3. Filia w Subkowach   ul. J. Wybickiego 19    8:00 – 12:00 4. Oddział Banku w Żukowie   ul.Kościerska 9 8:00 -12:00 5. Filia w Zukowie (Urząd Gminy) ul. Gdańska 52 8:00 -12:00 Zlecenia płatnicze będą ...

19.12 2018

Obsługa kasowa klientów 24.12.2018r.

Bank Spółdzielczy w Tczewie informuje, że w dniu 24.12.2018r. obsługa kasowa klientów odbywać się będzie w następujących placówkach: 1. Centrala Banku   ul. I. Paderewskiego 1    7:45 – 12:00 2. Filia w Subkowach   ul. J. Wybickiego 19    8:00 – 12:00 3. Oddział Banku  w Żukowie – ul.Kościerska 9  8:00 – 12:00 Zlecenia płatnicze będą realizowane do godz. 10:00. UWAGA! Zlecenia skierowane do realizacji po godzinie 10:00, zostaną zrealizowane w dniu 27.12.2018r.

31.10 2018

100 rocznica odzyskania niepodległości

Bankowość spółdzielcza, a 100-lecie niepodległej Ojczyzny Już niebawem, bo 11 listopada 2018 r., obchodzić będziemy jakże ważną dla nas, Polaków, okrągłą rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rzeczpospolita zniknęła z map Europy w 1795 r. aż na 123 lata. Dopiero po zakończeniu I wojny światowej i upadku trzech mocarstw: Rosji, Niemiec i Austro-Węgier, możliwe stało się odtworzenie niepodległego Państwa Polskiego. 11 listopada 1918 r. ...

2018

Informacja dla klientów instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wymagało dokonania zmian w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych”. Zmiany obejmują: dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzenie zapisów dotyczących nowych usług i produktów – usługa chargeback i usługa BLIK, dodanie zapisów umożliwiających wprowadzanie nowych instrumentów płatniczych, ...

2018

Informacja dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wymagało dokonania zmian w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych”. Zmiany obejmują: dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzenie zapisów dotyczących nowych usług i produktów – usługa chargeback i usługa BLIK, dodanie zapisów umożliwiających wprowadzanie nowych instrumentów płatniczych, ...

31.07 2018

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wymagało dokonania zmian w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych” oraz „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów instytucjonalnych”. Zmiany między innymi obejmują: usunięcie zapisów umożliwiających wydanie karty bez funkcji zbliżeniowej; zmiany marki kart VISA payWave na Visa, dodanie zapisów informujących posiadacza/użytkownika karty o możliwości korzystania z usługi Visa ...

18.05 2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, Mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administrator danych zobowiązany jest do poinformowania o zasadach przetwarzania danych osobowych wskazując: a) dane administratora danych osobowych, b) dane inspektora ochrony danych, c) kategorie danych osobowych, d) cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, e) informację o okresach przetwarzania danych osobowych, f) informację o odbiorcach danych osobowych, g) sytuacje, w których następuje zautomatyzowane ...

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00