Menu
Menu

Aktualności

Aktywność lokalna

Informacja

Bank Spółdzielczy w Tczewie informuje, iż zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/847 z dnia 20 maja 2015r, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015r.) pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferu środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Ponadto dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach transferów środków pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej następujące informacje:

  • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
  • pełną nazwę/imię i nazwisko zleceniodawcy,
  • pełną nazwę/imię i nazwisko odbiorcy,
  • pełny adres zleceniodawcy miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

Dyspozycje operacji z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

  • opóźnienia w wykonaniu zleconego przelewu,
  • odrzucenie przelewu,
  • wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

  • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
  • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00