Menu
Menu

Aktualności

Aktywność lokalna

Lider informatyki 2012

Bank Spółdzielczy w Tczewie został finalistą konkursu organizowanego przez COMPUTERWORLD „Lider informatyki 2012”.

Jury konkursu wybierając finalistów, brało pod uwagę ich dokonania w wykorzystaniu informatyki do podniesienia konkurencyjności firm i poprawy usług świadczonych przez instytucje. Celem konkursu jest bowiem promowanie tych podmiotów, które mądrze wykorzystują możliwości i rozwiązania ICT ku jak najlepszemu pożytkowi biznesowemu. Jurorzy oceniają m.in. doskonałość organizacyjną zgłoszonych podmiotów w obszarze ICT, rolę działu IT w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, stosowane procedury czy wsparcie procesów biznesowych. Ogromne znaczenie przy wyborze finalistów mają także prowadzone przez firmy projekty informatyczne. Jurorzy oceniają ich wartość dla biznesu, nowatorstwo, jakość i terminowość wdrożeń.

Bank Spółdzielczy w Tczewie wdrożył w modelu outsourcingowym system def3000, który obsługuje m.in. systemy: transakcyjny, księgę główną, bankowość elektroniczną i uruchomił środowisko terminalowe IGEL. Bank przeprowadził także modernizację sieci logicznej i elektrycznej wraz z serwerownią.

lider informatyki

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00