Menu
Menu

Aktywność lokalna

Gminna i Powiatowa Gala Wolontariatu

Dnia 5 grudnia 2014 r. w Domu Kultury w Subkowach odbyła się Gminna i Powiatowa Gala Wolontariatu, która była podsumowaniem i uhonorowaniem działań wolontarystycznych w roku 2014 na terenie powiatu tczewskiego. Gala Wolontariatu jest ważnym wydarzeniem, gdyż pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat w życiu młodych ludzi.

Wydarzenie to jest wyrazem podziękowania wszystkim wolontariuszom, animatorom, organizacjom pozarządowym, instytucjom, a także firmom przyjaznym społeczności lokalnej za ich wielkie czyny. Podczas Gali, wręczono wyróżnienia i statuetki najbardziej aktywnym społecznikom i firmom przyjaznym wolontariatowi. Bank Spółdzielczy w Tczewie od początku swojej działalności nie tylko prowadzi biznes, ale dzieli się swoim zyskiem ze społecznościami, w których działa.

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00