Menu
Menu

Aktywność lokalna

Szkoła w Subkowach

Corocznie Zespół Szkół w Subkowach organizuje krajowe wycieczki dla młodych wychowanków. Celem takich wyjazdów jest rozwój intelektualny uczniów, poszerzanie horyzontów wiedzy, rozbudzanie ciekawości świata, poznawanie dorobku kulturalnego i historii naszego regionu i kraju.

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00