Menu
Menu

Aktywność lokalna

Straż Pożarna w Brzuścach w podziękowaniu dla Banku Spółdzielczego w Tczewie

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuścach składa serdeczne podziękowania za coroczne wspieranie finansowe działalności naszej jednostki OSP. Bez Państwa pomocy finansowej jednostka nasza nie jest w stanie realizować zamierzeń w postaci zakupu profesjonalnego sprzętu ppoz do działań ratowniczo-gaśniczych.

W 2017 roku pozyskane od Państwa środki finansowe przeznaczyliśmy na zakup ubrania specjalnego oraz modernizację boksu garażowego za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Jesteśmy przekonani, że życzliwość i zrozumienie Pani Prezes wraz z całym Zarządem Banku Spółdzielczego w Tczewie nadal będzie się przyczyniać  do rozwoju naszej jednostki OSP by dobrze służyć ludziom w potrzebie.

Z wyrazami szacunku Prezes OSP Brzuśce Jerzy Skoczylas

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00