Uwaga: Uważaj na oszustów telefonicznych podszywających się za pracowników banku! Czytaj więcej

Menu
Menu

Historia

Na zdjęciu powyżej członkowie Rady Nadzorczej i zarządu Banku pod koniec lat 30. XX wieku: Jan Struczyński, Władysław Maciejewski, Wanda Gdańtz, Zenon Łubieński, Józef Grabowski, Szczęsny Skarżyński, Stefan Pawlikowski, Bronisław Chmielecki, Józef Śpik, Leon Mądzielewski, Adam Gaj, Walenty Haydasz, Adam Wudarski, Kazimierz Nadolski, Józef Balcerowski.

Bank Ludowy w Tczewie

Od 1861 roku na ziemiach polskich pod zaborem pruskim zakładano Banki Ludowe. Były to instytucje finansowe o charakterze spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej, które odegrały ważną rolę w walce z germanizacją i w tworzeniu warunków dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Bank Ludowy w Tczewie powstał 20 sierpnia 1906 roku z inicjatywy księdza Alfonsa Mańkowskiego, wikariusza parafii lubiszewskiej. Członkami założycielami było 14 osób, głównie rolników i rzemieślników. Bank swoją działalność rozpoczął 06 września 1906 roku jako instytucja z ograniczoną odpowiedzialnością i kapitałem początkowym w wysokości 94 marek. W składzie zarządu Banku było wielu znanych tczewian: Maksymilian Arczyński (1912-1920) – pierwszy polski starosta tczewski, Władysław Orcholski (1918-1920) – pierwszy polski burmistrz Tczewa, Stefan Wojczyński (1920-1922), burmistrz Tczewa w latach 1922-35. Bank Ludowy po odzyskaniu niepodległości przez Tczew systematycznie rozwijał swoją działalność, zyskując zaufanie mieszkańców miasta i okolic. W okresie kryzysu gospodarczego należał do najsilniejszych banków ludowych na Pomorzu Gdańskim. Pod koniec lat 30. XX wieku obracał kapitałem przekraczającym 5 milionów złotych i posiadał około 600 członków. Siedziba Banku najpierw mieściła się przy ulicy Długiej (Krótka), a później przy ulicy Dworcowej 37 (Wyszyńskiego). 13 maja 1973 roku Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółdzielczego Banku Ludowego na Bank Spółdzielczy w Tczewie. Obecnie Bank Spółdzielczy w Tczewie należy do intensywnie rozwijających się instytucji finansowych w regionie.

Uruchomienie placówki w Żukowie ul. Książąt Pomorskich 1

2015
2014

Uruchomienie placówki w Tczewie ul. Lecha 12

Uruchomienie placówki w Tczewie ul. Pomorska 1

2012
2011

Poszerzenie Spółdzielczej Grupy Bankowej poprzez przyłączenie Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. do Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. i zmiana nazwy Banku Zrzeszającego na SGB-Bank S.A.

Uruchomienie placówki w Tczewie przy ul. Piaskowej 2

2011
2010

Uruchomienie placówki w Gdyni przy ul. Legionów 102

Uruchomienie placówki Banku
w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 70 i Jedności Narodu 6 oraz w Miłobądzu przy ul. Pamięci Narodowej 10

2009
2008

Uruchomienie Filii Banku
w Gdańsku, w Tczewie przy
ul. Gdańskiej 33

Otwarcie Filii w Kartuzach

2007
2006

Utworzenie placówki
w miejscowości Turze

Uruchomienie Filii w Żukowie przy
ul. Gdańskiej 38

2004
2003

Uruchomienie placówki w Tczewie przy ul. Żwirki 49 i w Baninie
ul. Klonowa 25

Zrzeszenie się Banku
z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A.

2002
2001

Powstanie Filii Banku w Tczewie przy
ul. St. Kard. Wyszyńskiego 3 oraz Punktu Obsługi Klienta w Chwaszczynie ul. Oliwska 56

Przyłączenie Banku Spółdzielczego w Żukowie i przekształcenie go w Oddział Banku Spółdzielczego w Tczewie

2000
1993

Przeniesienie siedziby Banku na
ul. I. Paderewskiego 1 w Tczewie

Zakupienie nieruchomości przy
ul. I. Paderewskiego 1 na centralę Banku

1992
1975

Przeniesienie siedziby Banku na
ul. Obrońców Westerplatte 1 w Tczewie

Przekształcenie punktu kasowego w Subkowach w Oddział Banku, a później w Filię, otwarcie punktu kasowego w Turzu, zmiana nazwy Spółdzielczego Banku Ludowego na Bank Spółdzielczy

1973
1961

Powrót do własnego budynku przy ul. 1-go Maja w Tczewie
(obecnie St. Kard. Wyszyńskiego 3)

Utworzenie punktów kasowych Banku w Subkowach i Gołębiewku

1950
1920

Zakupienie kamienicy przy
ul. Dworcowej 37
(obecnie St. Kard. Wyszyńskiego 3)

Powstanie Banku Ludowego, protoplasty Banku Spółdzielczego w Tczewie

1906

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00