Menu
Menu

Ochrona środowiska i ekologia

Bank Spółdzielczy w Tczewie uczestniczył w projekcie „Bank Spółdzielczy nowoczesnym bankiem proekologicznym”, który był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizowanego projektu przeszkolił pracowników, skorzystał z usług doradcy, w wyniku czego powstał Plan działań proekologicznych w Banku.

Społeczna odpowiedzialność Banków Spółdzielczych:

Działalność Banków Spółdzielczych w Polsce  mieści się w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) „Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko”.

 Społeczna odpowiedzialność Banków Spółdzielczych w Polsce charakteryzuje się tym, że Banki:

  • wspierają i realizują koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, realizują politykę rolną, środowiskową oraz wiele polityk branżowych,
  • wspierają i realizują politykę społeczną i regionalną, gdzie aktywność ich skupia się na małe miasta i obszary wiejskie,
  • aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej:
    • finansują głównie rolnictwo i obszary wiejskie,
    • finansują MŚP i samorządy lokalne,
    • sponsorują różne projekty społeczne, dofinansowują w formie darowizn szkoły, ośrodki oświatowo-kulturalne itp.

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00