Menu
Menu

Dzieci, młodzież i studenci

NNW Indywidualne

Ubezpieczamy dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:

– wychowanków żłobków, przedszkoli

– uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

– dzieci, które uczęszczają do placówek integracyjnych

– dzieci, które są członkami klubów sportowych

– dzieci pracowników firm

– studentów (dziennych i zaocznych) do 26 roku życia

– doktorantów do 26 roku życia

Wypłacamy odszkodowanie za:

  • leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)

• zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia

• następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie

• pobyt w szpitalu na skutek NW – wypłata od 1 dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu

• śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)

• pogryzienie przez zwierzęta (m.in. przez psa lub kota a także przez kleszcza lub osę)

• zatrucie pokarmowe, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany

• śmierć rodziców wskutek nieszczęśliwego wypadku

• uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku m.in. złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry, oparzenia, odmrożenia lub wstrząśnienie mózgu

• zdiagnozowanie poważnego zachorowania (m.in. cukrzyca, nowotwór złośliwy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)

• pobyt w szpitalu wskutek choroby (w tym grypa, COVID-19)

• zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyć ze względu na stan zdrowia

• pomoc psychologa lub psychiatry w przypadku traumatycznej sytuacji w życiu dziecka (m.in. prześladowanie w szkole, próba samobójcza, śmierć rodzica)

WIĘCEJ INFORMACJI

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00