Menu
Menu

Klienci indywidualni

Lokata dopłaty rosną

Na lokacie „Dopłaty rosną” mogą zostać zdeponowane środki pieniężne otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dzięki lokacie „Dopłaty rosną” w Banku Spółdzielczym w Tczewie masz stały dostęp do swoich środków i wiesz ile możesz zyskać!

Ogólne warunki:

  • lokata jest lokatą dynamiczną, otwieraną na okres 7 miesięczny,
  • oprocentowanie uzależnione od stopy redyskonta weksli,
  • lokata odnawia się automatycznie na kolejny okres umowny,
  • minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty to 1000,00 złotych,
  • w przypadku wycofania wkładu przed terminem umownym wypłacone odsetki stanowią sumę odsetek za poszczególne pełne miesiące przetrzymania wkładu.

Pliki do pobrania

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00