Uwaga: Uważaj na oszustów telefonicznych podszywających się za pracowników banku! Czytaj więcej

Menu
Menu

Klienci indywidualni

NNW Indywidualne

Zalety produktu:

produkt dla osób do 65 roku życia niezależnie od wykonywanego zawodu

• w ramach jednej polisy można ubezpieczyć nawet 6 osób

• ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę

• podwójna wypłata sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego

• wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

• możliwość uzyskania wypłaty trzykrotności sumy ubezpieczenia w przypadku wyboru świadczenia „trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją”

• możliwość wyboru świadczeń dodatkowych, m.in. trwały uszczerbek na zdrowiu, poważny uraz, złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała, pobyt w szpitalu, trwała niezdolność do pracy zarobkowej, rehabilitacja

• pobyt w szpitalu wskutek COVID-19

• możliwość rozszerzenia ochrony o zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy wyczynowego uprawiania sportu

WIĘCEJ INFORMACJI

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00