Menu
Menu

Klienci rynku mieszkaniowego

OC Pośredników lub Zarządców Nieruchomości

Ubezpieczenie obowiązkowe przeznaczone dla pośredników w obrocie nieruchomościami lub pracowników biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia.

WIĘCEJ INFORMACJI

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00