Menu
Menu

Przedsiębiorcy i rolnicy

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Jesteś deweloperem, rozpocząłeś sprzedaż realizowanego przedsięwzięcia deweloperskiego po 29 kwietnia 2012 roku – masz obowiązek posiadania mieszkaniowego rachunku powierniczego?

Ten rachunek stworzyliśmy właśnie dla Ciebie.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy:

 • jeśli przedsięwzięcie deweloperskie ma zostać sfinansowane ze środków wpłacanych przez nabywców proponujemy otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
 • przy finansowaniu przedsięwzięcia deweloperskiego ze środków własnych polecamy zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Podstawowe korzyści:

 • korzystny wpływ na zaufanie nabywców do realizowanej inwestycji poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środków wpłacanych przez nabywców na rachunek
 • możliwość pełnej kontroli nabywców w zakresie wpłat i wypłat dokonywanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy na podstawie wyodrębnionej ewidencji
 • pełna kontrola wypłat przez Bank:
  – Bank wypłaca środki z zamkniętego rachunku powierniczego po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo własności lokalu lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym
  – Bank wypłaca środki z otwartego rachunku powierniczego każdorazowo po dokonaniu kontroli zakończenia realizacji danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego
 • wyłączenie środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym z:
  – postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi
  – masy upadłościowej – w razie ogłoszenia upadłości dewelopera
  – z masy spadkowej – w przypadku śmierci dewelopera będącego osoba fizyczną.

W celu założenia rachunku w Banku Spółdzielczym w Tczewie odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z doradcą.

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00