Menu
Menu

Przedsiębiorcy i rolnicy

Gwarancje i poręczenia

  • udzielane w obrocie krajowym w złotych
  • wzrost wiarygodności firmy wobec partnerów handlowych
  • redukcja ryzyka związanego z kontrahentem oraz z realizacją kontraktu/umowy
  • brak konieczności angażowania własnych środków finansowych.

Bank dodatkowo udziela poręczeń i gwarancji ze środków zewnętrznych:

  • Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
  • Banku Gospodarstwa Krajowego   ( gwarancja de minimis PLD, gwarancja de minimis PLUS )

Bank Spółdzielczy w Tczewie ma możliwość udzielania firmom kredytów z wykorzystaniem gwarancji KFG na podstawie zawartego porozumienia z SGB-Bankiem S.A. w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis:

Gwarancja de minimis – PLD-KFG

Gwarancja PLG COSME

Gwarancje – FG POIR

Program gwarancji de minimis jest realizowany w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

BGK – Gwarancje de minimis – Informacje dla przedsiębiorców, dokumenty do pobrania

 

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00