Menu
Menu

Przedsiębiorcy i rolnicy

Kredyt obrotowy DOBRY PLON

Jeżeli specyfika Twojej działalności wymaga sezonowych, doraźnych wydatków do sprawnego funkcjonowania, takich jak zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej tj. zakup paliwa na cele rolnicze, środków ochrony roślin, materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, pasz, zwierząt hodowlanych, ten nieodnawialny kredyt w rachunku jest strzałem w dziesiątkę.

Twoje korzyści:

  • maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać równowartości 3.000zł/1 ha użytków rolnych
  • indywidualne zasady spłaty kredytu

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00