Menu
Menu

Aktualności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administrator danych zobowiązany jest do poinformowania o zasadach przetwarzania danych osobowych wskazując:
a) dane administratora danych osobowych,
b) dane inspektora ochrony danych,
c) kategorie danych osobowych,
d) cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych,
e) informację o okresach przetwarzania danych osobowych,
f) informację o odbiorcach danych osobowych,
g) sytuacje, w których następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie,
h) prawa osoby, której dane dotyczą,
i) źródło pochodzenia danych,
j) czy dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego oraz
k) obowiązek podania danych osobowych.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są w poniższym pliku do pobrania:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf.

Jednocześnie wskazujemy, iż z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 7.45 - 17.00