SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Tczewie  (kadencja na lata 2014-2018 )

 1. Dumiński Tadeusz – przewodniczący Rady
 2. Jażdżewski Roman – z-ca przewodniczącego
 3. Jurczyński Henryk – sekretarz
 4. Bronk Piotr – członek
 5. Bronk Kazimierz – członek
 6. Krause Andrzej – członek
 7. Murzydło Jerzy – członek
 8. Jacniacki Marek – członek
 9. Hinc Janina – członek

SKŁAD ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Tczewie

 1. Eugenia Pokorska-Sawczuk – Prezes Zarządu
 2. Barbara Kwiatkowska-Sim – Wiceprezes Zarządu
 3. Agata Tomczyk – Członek Zarządu

Bank Spółdzielczy w Tczewie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000080538. Posiada Regon 000496188, NIP 5930102424.
Strona internetowa Banku www.bstczew.pl
Zrzeszenie: SGB – Bank S.A. w Poznaniu, Spółdzielcza Grupa Bankowa