SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Tczewie  (kadencja na lata 2022-2026)

 1. Dumiński Tadeusz – przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Groth Stanisław – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Jurczyński Henryk – sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Bronk Piotr – członek Rady Nadzorczej
 5. Bronk Kazimierz – członek Rady Nadzorczej
 6. Hinc Janina – członek Rady Nadzorczej
 7. Kata Stefan – członek Rady Nadzorczej
 8. Małecki Roman – członek Rady Nadzorczej
 9. Wojnowski Łukasz – członek Rady Nadzorczej

SKŁAD ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Tczewie

 1. Barbara Kwiatkowska-Sim – wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
 2. Anna Jaczyńska – wiceprezes Zarządu
 3. Agata Tomczyk – członek Zarządu

 

Bank Spółdzielczy w Tczewie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000080538. Posiada Regon 000496188, NIP 5930102424.
Strona internetowa Banku www.bstczew.pl
Zrzeszenie: SGB – Bank S.A. w Poznaniu, Spółdzielcza Grupa Bankowa

AKTYWNOŚĆ LOKALNA

Bank Spółdzielczy w Tczewie od początku swojej działalności nie tylko prowadzi biznes, ale dzieli się swoim zyskiem ze społecznościami lokalnymi, w których obszarze funkcjonuje.
Wspiera inicjatywy kulturalne i sportowe, działalność organizacji pozarządowych, promocje i rozwija wolontariat, wspomaga rozwój wspólnot lokalnych oraz edukację i wychowanie.
Ponadto jest partnerem Fundacji Pokolenia oraz założycielem Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”. Fundacja Pokolenia jest największą i najprężniej działającą organizacją pozarządową w powiecie tczewskim, której głównym zadaniem jest wspieranie organizacji pozarządowych oraz społecznych inicjatyw lokalnych. Bank jako partner Fundacji Pokolenia i założyciel Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia” uczestniczy w lokalnych Programach Grantowych, przez co doskonale orientuje się w potrzebach społeczności lokalnej.