Menu
Menu

e-Doręczenia dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco, korespondencja z urzędami zyskuje nowe, przyjazne oblicze. Zamiast osobistych wizyt w urzędzie, wypełniania druczków, odbierania listów poleconych i archiwizowania papierowej korespondencji, wybierz e-Doręczenia, czyli usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Co to są e-Doręczenia 

e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Twoja firma może z niej korzystać już dziś, dzięki darmowej skrzynce w Koncie Przedsiębiorcy. Wystarczy jedynie wniosek o założenie adresu do e-Doręczeń , a następnie aktywacja adresu i skrzynki.

Dlaczego warto 

e-Doręczenia, jako tzw. usługa zaufania, daje bezpieczeństwo i pewność skutków prawnych. Korzystając ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy masz gwarancję:

 • jednoznacznej identyfikacji nadawcy i adresata
 • tajemnicy korespondencji
 • niezafałszowania (integralności) przesyłanych danych
 • dostępu do wiarygodnych i akceptowanych prawnie dowodów wysyłki i odbioru
 • dostępu do informacji o dacie i czasie wysłania i otrzymania korespondencji
 • możliwości szybkiego ustalenia adresu do e-Doręczeń odbiorcy.

e-Doręczenia to wygoda i oszczędność czasu . Adres do e-Doręczeń twojej firmy pozostaje stały, nawet jeśli zmieni się jej adres fizyczny. Możesz wysłać i odebrać elektroniczny „list polecony” każdego dnia, o dowolnej porze, z dowolnego miejsca, za pomocą różnych narzędzi (komputera, tabletu, smartfona).

Kto i kiedy będzie korzystać z e-Doręczeń 

Adres do e-Doręczeń, po jego aktywacji i wpisaniu do bazy adresów elektronicznych, stanie się adresem do korespondencji urzędowej twojej firmy. Oznacza to, że urzędy korzystające z e-Doręczeń będą przesyłały korespondencję twojej firmie wyłącznie elektronicznie.

Urzędy i inne podmioty publiczne zaczną korzystać z e-Doręczeń w następującej kolejności:

 • w terminie ogłoszonym w komunikacie przez Ministra Cyfryzacji, jednak nie później niż 1 stycznia 2024 r. – organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy; NFZ, ZUS, KRUS , organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy ; uczelnie wyższe , PAN; jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
 • od 1 października 2029 r. – sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna
 • od 1 stycznia 2025 r. – pozostałe podmioty publiczne

Przedsiębiorcy muszą mieć adres do e-Doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych:

 • jeśli są wpisani do KRS – w terminie 90 dni od dnia określonego w komunikacie wydanym przez Ministra Cyfryzacji
 • jeśli są wpisani do CEIDG – od 1 października 2026 r.

Komunikat Ministra Cyfryzacji, dotyczący terminów wdrożenia e-Doręczeń, zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00