Menu
Menu

Aktualności

Informacja dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Tczewie, działając na podstawie § 89 ust. 1 pkt 6 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, zwanego dalej „Regulaminem”, od dnia 14 września 2019 roku wprowadza nową treść powyższego Regulaminu.

Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują doprecyzowanie zapisów dotyczącej wprowadzanej nowej usługi Kantor SGB.

Jednocześnie miło nam poinformować o wprowadzeniu do oferty Banku nowych usług, które dostępne będą od dnia 14 września 2019 roku:

  • BLIK – usługa płatności mobilnych, umożliwiająca użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłacanie gotówki przy użyciu kodów generowanych w aplikacji mobilnej Portfel SGB;
  • Kantor SGB – usługa wymiany walut za pośrednictwem bankowości elektronicznej dla Klientów posiadających ROR i rachunki oszczędnościowe w walutach wymienialnych.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania powyższych usług oraz „Instrukcja użytkowania Kantoru SGB” zostaną udostępnione na stronie internetowej Banku.

Treść nowego Regulaminu przekazujemy w załączeniu do niniejszej korespondencji oraz informujemy, że będzie ona dostępna od dnia 14 września 2019 roku również w placówkach Banku.

Ponadto Bank Spółdzielczy w Tczewie przypomina najważniejsze informacje dotyczące BFG. W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów uprawnione do świadczenia pieniężnego, są:

1) osoby fizyczne;

2) osoby prawne;

3) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

4) szkolne kasy oszczędnościowe;

5) pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,

6) rady rodziców.

Jednocześnie przypominamy Państwu o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w Bankowości elektronicznej – zanim wprowadzisz na stronie swój Identyfikator użytkownika i Kod Dostępu sprawdź, czy:

  • adres strony logowania rozpoczyna się od https:// (oznaczającego bezpieczne połączenie internetowe),
  • w pasku adresu lub na pasku stanu w dolnej części ekranu przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka,
  • po kliknięciu w kłódkę pojawi się certyfikat wystawiony dla SGB24 przez firmę DigiCert.

Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa dostępne są na stronie https://sgb24.pl.

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Tczewie. Adresy oraz dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej www.bstczew.pl.

            W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, nasi Doradcy Call Center
są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 22:00, pod numerem 800 888 888 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

W załączeniu :

1.„Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych” – obowiązujący od 14 września 2019 r.

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.pdf

2.„Arkusz informacyjny dla deponentów”

Arkusz informacyjny.pdf

 

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00