Menu
Menu

Aktualności

Aktywność lokalna

Informacja o zmianach w regulaminie dla klientów indywidualnych oraz informacje ogólne o CRS (EURO-FATCA)

Informujemy, że 27. marca 2017 r. została podpisana i opublikowana Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami CRS. Zgodnie z jej wymaganiami instytucje finansowe mają obowiązek przekazywania do lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach.

Dlatego od 1 maja 2017 r. Bank Spółdzielczy w Tczewie będzie wymagał od klientów – osób fizycznych i podmiotów prawnych – informacji na temat kraju rezydencji podatkowej i numeru ewidencji podatkowej tzw. TIN.

Informacje o CRS.pdf

Oświadczenie CRS – klient indywidualny.pdf

Oświadczenie CRS – klient instytucjonalny – przedsiębiorcy.pdf

Oświadczenie CRS – klient insytucjonalny OF oraz rolnicy.pdf

 

Ponadto zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych dokonywanych w internecie przez banki następuje – ograniczenie okresu ważności haseł do niezbędnego minimum w zakresie kart haseł jednorazowych TAN.

Wobec powyższego metoda autoryzacji kodem jednorazowym z karty haseł jednorazowych TAN będzie wycofana z oferty Banku. Karty  haseł jednorazowych TAN będą wznawiane do 30.06.2017 r. Autoryzacja dyspozycji przy użyciu kodu jednorazowego z wydanych kart TAN dostępna będzie do 31.12.2017 r. Celem autoryzacji dyspozycji po 31.12.2017 r. posiadacz rachunku winien zamówić w Banku inny środek identyfikacji elektronicznej (sms lub token).

Uaktualnienie obowiązujących przepisów prawa wymagało dokonania zmian w „Regulaminie  świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”

Więcej informacji zostało zawarte w załączonych plikach:

Informacja o zmianach w regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.pdf

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.pdf

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00