Menu
Menu

Aktualności

Aktywność lokalna

Przypomnienie o wycofaniu kart TAN

Przypominamy, że zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych dokonywanych w Internecie przez banki nastąpiło ograniczenie okresu ważności haseł do niezbędnego minimum w zakresie kart haseł jednorazowych TAN.

Wobec powyższego metoda autoryzacji kodem jednorazowym z karty haseł jednorazowych TAN jest wycofana z oferty Banku. Karty haseł jednorazowych TAN były wznawiane do 30.06.2017r. Autoryzacja dyspozycji przy użyciu kodu jednorazowego z wydanych kart TAN dostępna będzie do 31.12.2017r. Celem autoryzacji dyspozycji po 31.12.2017r. posiadacz rachunku winien zamówić w Banku inny środek identyfikacji elektronicznej (sms lub token).

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00