Menu
Menu

Aktualności

Aktywność lokalna

Zmiana regulaminu dla klientów indywidualnych od 1.07.2020

Bank Spółdzielczy w Tczewie informuje, iż z dniem 1 lipca 2020 roku zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”.

Modyfikacja regulacji uwzględnia:

1)      uproszczenie języka – informacje w nowym regulaminie przedstawiamy w sposób uproszczony i przejrzysty. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą one bardziej zrozumiałe;

2)      usługa 3D Secure: nowe zasady potwierdzania płatności kartą w internecie -rezygnujemy z konieczności potwierdzania transakcji kartą w internecie hasłem statycznym dla kart, które obecnie tego wymagają, oraz z  rejestrowania kart w usłudze 3D Secure. Zamiast tego, od 1 lipca do 30 października 2020 r. wykonanie takiej transakcji wymagać będzie podania jednorazowego kodu SMS, który zostanie wysłany na numer telefonu komórkowego wskazany w Banku;

3)      od 31 października 2020 r., w celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, wprowadzona zostanie dwuetapowa metoda autoryzacji transakcji. Kartą w internecie będzie można zapłacić udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne i dodatkowo – podając jednorazowy kod SMS, który zostanie wysłany na numer telefonu komórkowego wskazany w Banku. Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne, niezbędne do autoryzacji transakcji kartą w internecie, od 30 września 2020 r. należy ustalić w  placówce Banku lub telefonicznie u doradcy na infolinii;

4)      od 31 października 2020 r. transakcje będzie można potwierdzić także w  aplikacji mobilnej, jeśli zostanie wybrany taki sposób autoryzacji;

5)      wycofanie aplikacji Portfel SGB – po 31 marca 2021 r. z aplikacji Portfel SGB będzie można skorzystać tylko, jeśli posiada się kartę do konta oszczędnościowego w walucie wymienialnej. Należy pamiętać, by aplikację Portfel SGB pobierać wyłącznie z autoryzowanych sklepów – App Store lub Sklepu Google Play

6)      Karta mobilna Visa: wycofanie karty- w związku z możliwością wykonywania płatności mobilnych każdą kartą SGB, podjęta została decyzja o wycofaniu z oferty karty mobilnej Visa. Można nią płacić tylko do 30 czerwca 2020 r. Po tym dniu karta zostanie zastrzeżona.

7)      Zastrzeganie kart, BLIKA i dostępu do bankowości internetowej – numer telefonu, pod  którym można zastrzec kartę, BLIKA lub dostęp do bankowości internetowej znajduje się na stronie internetowej www.sgb.pl/kontakt oraz w  materiałach informacyjnych dostępnych w placówkach. Można zapytać o  niego także doradcy na infolinii pod numerem telefonu 800 888 888.

Jednocześnie informujemy, że:

1) jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;

2) posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;

3) w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w  pkt. 1 i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzą nasi doradcy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00 pod numerami 800 888 888 lub – dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych – 61 647 28 46 (opłaty zgodne z taryfą operatora), a także pod adresem e-mail: call.center@sgb.pl.

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00