Menu
Menu

Aktualności

Aktywność lokalna

Zmiana regulaminu dla klientów instytucjonalnych od 1.06.2020

Bank Spółdzielczy w Tczewie informuje, iż z dniem 1 czerwca 2020 roku zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”.

Modyfikacja regulacji uwzględnia:

 1. usługa 3D Secure: nowe zasady potwierdzania płatności kartą w internecie -rezygnujemy z  konieczności potwierdzania transakcji kartą w internecie hasłem statycznym dla kart, które obecnie tego wymagają, oraz z rejestrowania kart w usłudze 3D Secure. Zamiast tego, od 1 lipca do 30 października 2020 r. wykonanie takiej transakcji wymagać będzie podania jednorazowego kodu SMS, który zostanie wysłany na numer telefonu komórkowego wskazany w Banku jako numer telefonu do kontaktu;
 2. od 31 października 2020 r., w celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, wprowadzona zostanie dwuetapowa metoda autoryzacji transakcji. Kartą w internecie będzie można zapłacić udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne i dodatkowo – podając jednorazowy kod SMS, który zostanie wysłany na numer telefonu komórkowego wskazany w Banku jako numer telefonu do kontaktu. Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne, niezbędne do autoryzacji transakcji kartą w internecie, od 30 września 2020 r. należy ustalić w placówce Banku lub telefonicznie u doradcy na infolinii;
 3. aplikacja mobilna Portfel SGB – wycofanie niektórych usług z aplikacji – do 30 września 2020 r. można tokenizować kartę dodaną do Portfela SGB, aby płacić nią z użyciem smartfona. Stokenizowaną kartą będzie można płacić do 31 marca 2021 r.. Pozostałe funkcje aplikacji, w tym dodawanie kart, aktywacja usługi BLIK czy wykonywanie transakcji BLIK, po tym terminie nadal będą dostępne. Należy pamiętać, by aplikację Portfel SGB pobierać wyłącznie z autoryzowanych sklepów – App Store lub Sklepu Google Play
 4. Zastrzeganie kart, BLIKA i dostępu do bankowości internetowej – numer telefonu, pod  którym można zastrzec kartę, BLIKA lub dostęp do bankowości internetowej znajduje się na stronie internetowej www.sgb.pl/kontakt oraz w  materiałach informacyjnych dostępnych w placówkach Banku. Można zapytać o niego także doradcy na infolinii pod numerem telefonu 800 888 888.
 5. Pozostałe zmiany w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” to. m. in.:
  1. dostosowanie zapisów do wymogów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w  celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.,
  2. wprowadzenie nowych przesłanek zmiany taryfy opłat i prowizji oraz oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach,
  3. modyfikacja zapisów w zakresie dokonywania zleceń płatniczych w walutach wymienialnych związanych z realizacją dyspozycji uznaniowych lub obciążeniowych,
  4. zmiany funkcjonalne związane z zasadami funkcjonowania instrumentów płatniczych, Portfela SGB, usługi BLIK, kanałów zdalnych i Kantoru SGB.

Jednocześnie informujemy, że:

1) jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;

2) posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;

3) w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w  pkt. 1 i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzą nasi doradcy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00 pod numerami 800 888 888 lub – dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych – 61 647 28 46 (opłaty zgodne z taryfą operatora), a także pod adresem e-mail: call.center@sgb.pl.

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00