Menu
Menu

Klienci indywidualni

Karty przedpłacone

MasterCard - przedpłacona

MasterCard - przedpłacona

Karta przedpłacona MasterCard to międzynarodowa karta płatnicza, za pomocą której można dokonywać płatności w kraju i za granicą.

Korzyści

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty (w tym transakcje Internetowe)
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty
 • kartą można dokonywać operacji płatności bezgotówkowych:
  – w punktach handlowo-usługowych – bezpośrednie potwierdzenie dokonania transakcji poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN

  Uwaga: karta jest płaska (nieembosowana), co oznacza, iż musi być użyta w chwili dokonywania transakcji w terminalu POS (urządzenie elektroniczne umożliwiające przeprowadzenie transakcji)

  – przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO)

 • przy zakupach dokonanych przez Internet (operacje na odległość)
 • wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB, MBR, BPS oraz w bankomatach obcych banków
 • wypłaty gotówki w kasach SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych
  Uwaga: przy dokonywaniu wypłaty gotówki w kasach obcych i za granicą pobierana jest prowizja określona procentowo od kwoty wypłaty
 • karta przedpłacona MasterCard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na Rachunek karty
 • operacje mogą być dokonywane ww. kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny Rachunek karty)
 • konto, do którego wydano kartę obciążane jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu operacji do Banku
 • karta wydawana jest dla osób fizycznych
  Uwaga: Posiadaczem karty może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat
 • posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie Użytkownikiem karty
 • karta może być zastrzeżona przez Bank lub Posiadacza Rachunku lub Użytkownika karty
 • zastrzeżenie dokonane jest do końca terminu ważności karty
 • zastrzeżenie karty nie może być odwołane
 • wydanie nowej karty może nastąpić wyłącznie na wniosek Posiadacza/Użytkownika karty.

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00