Menu
Menu

Aktualności

20.12 2018

Obsługa kasowa klientów 31.12.2018r.

Bank Spółdzielczy w Tczewie informuje, że w dniu 31.12.2018r. obsługa kasowa klientów odbywać się będzie w następujących placówkach: 1. Centrala Banku   ul. I. Paderewskiego 1    7:45 – 12:00 2. Filia nr 2    ul. Żwirki 49     8:00 – 12:00 3. Filia w Subkowach   ul. J. Wybickiego 19    8:00 – 12:00 4. Oddział Banku w Żukowie   ul.Kościerska 9 8:00 -12:00 5. Filia w Zukowie (Urząd Gminy) ul. Gdańska 52 8:00 -12:00 Zlecenia płatnicze będą ...

19.12 2018

Obsługa kasowa klientów 24.12.2018r.

Bank Spółdzielczy w Tczewie informuje, że w dniu 24.12.2018r. obsługa kasowa klientów odbywać się będzie w następujących placówkach: 1. Centrala Banku   ul. I. Paderewskiego 1    7:45 – 12:00 2. Filia w Subkowach   ul. J. Wybickiego 19    8:00 – 12:00 3. Oddział Banku  w Żukowie – ul.Kościerska 9  8:00 – 12:00 Zlecenia płatnicze będą realizowane do godz. 10:00. UWAGA! Zlecenia skierowane do realizacji po godzinie 10:00, zostaną zrealizowane w dniu 27.12.2018r.

31.10 2018

100 rocznica odzyskania niepodległości

Bankowość spółdzielcza, a 100-lecie niepodległej Ojczyzny Już niebawem, bo 11 listopada 2018 r., obchodzić będziemy jakże ważną dla nas, Polaków, okrągłą rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rzeczpospolita zniknęła z map Europy w 1795 r. aż na 123 lata. Dopiero po zakończeniu I wojny światowej i upadku trzech mocarstw: Rosji, Niemiec i Austro-Węgier, możliwe stało się odtworzenie niepodległego Państwa Polskiego. 11 listopada 1918 r. ...

2018

Informacja dla klientów instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wymagało dokonania zmian w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych”. Zmiany obejmują: dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzenie zapisów dotyczących nowych usług i produktów – usługa chargeback i usługa BLIK, dodanie zapisów umożliwiających wprowadzanie nowych instrumentów płatniczych, ...

2018

Informacja dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wymagało dokonania zmian w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych”. Zmiany obejmują: dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzenie zapisów dotyczących nowych usług i produktów – usługa chargeback i usługa BLIK, dodanie zapisów umożliwiających wprowadzanie nowych instrumentów płatniczych, ...

31.07 2018

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wymagało dokonania zmian w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych” oraz „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów instytucjonalnych”. Zmiany między innymi obejmują: usunięcie zapisów umożliwiających wydanie karty bez funkcji zbliżeniowej; zmiany marki kart VISA payWave na Visa, dodanie zapisów informujących posiadacza/użytkownika karty o możliwości korzystania z usługi Visa ...

18.05 2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, Mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administrator danych zobowiązany jest do poinformowania o zasadach przetwarzania danych osobowych wskazując: a) dane administratora danych osobowych, b) dane inspektora ochrony danych, c) kategorie danych osobowych, d) cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, e) informację o okresach przetwarzania danych osobowych, f) informację o odbiorcach danych osobowych, g) sytuacje, w których następuje zautomatyzowane ...

31.03 2018

Rozwój usług bankowych

Z dniem 1 maja 2018 r. wprowadzamy  transakcje typu pay by link, nową usługę PIN na SMS, karty do rachunków walutowych, aplikację dla kart umożliwiającą dostęp do danych o posiadanych kartach. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminach świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych: Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.pdf Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia ...

31.01 2018

Nowe taryfy prowizji i opłat

Nowe taryfy prowizji i opłat obowiązujące od 01.03.2018r i 01.04.2018r. 1) Od dnia 1.03.2018 roku wchodzi w życie: Nowa „Taryfa opłat i prowizji za czynności Bankowe dla klientów Instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Banku Spółdzielczym w Tczewie”: informacja-klienci-instytucjonalni.pdf taryfa-prowizji-i-opłat-za-czynnosci-i-usługi-bankowe-dla-klientów-instytucjonalnych-1.03.2018.pdf   2) Od dnia 1.04.2018 roku wchodzi w życie Nowa „Taryfa opłat i prowizji za czynności Bankowe dla klientów Indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie”: informacja-klienci-indywidualni.pdf taryfa-prowizji-i-opłat-za-czynnosci-i-usługi-bankowe-dla-klientów-indywidualnych-1.04.2018.pdf   Zachęcamy do zapoznania się z nimi ...

22.12 2017

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00