Menu
Menu

Aktualności

Aktywność lokalna

20.06 2019
03.05 2019

Święto Konstytucji

3 Maja – dzień, który łączy wszystkich Polaków. Święto Konstytucji mającej dla Państwa Polskiego wyjątkowe znaczenie, przed 228 laty stanowiącej przełom w europejskich standardach stanowienia prawa. Byliśmy drugim po USA państwem na świecie, które zdecydowało o zasadach trójpodziału władzy, o prawach i obowiązkach obywateli. Według prof. Henryka Samsonowicza był to „jeden z najważniejszych aktów pamięci zbiorowej, bez których żadna wspólnota nie może żyć”. Data jej ustanowienia do dziś ...

02.05 2019

Dzień Flagi

Dumni z Polski. Dumni z flagi. Dumni z siebie.

30.04 2019

Informacja dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wymagało dokonania zmian w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych”. Zmiany obejmują: • dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw – wprowadzono zapisy umożliwiające otwieranie i prowadzenie rachunków na rzecz rady rodziców, • ...

18.04 2019

Wesołych świąt wielkanocnych

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, składamy najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości i czasu spędzanego z najbliższymi. Niech budząca się do życia wiosna pozwoli czerpać energię potrzebną do spełniania marzeń oraz realizacji założonych celów.

21.03 2019

Wiosna

Wiosna! Coraz więcej słońca, coraz więcej dnia i… znakomitych okazji! Odwiedź swój ulubiony Bank. Poczuj wiosenny apetyt na Lokatę SGB. Poczuj wiosnę z Twoim Bankiem Spółdzielczym. Zapraszamy do placówek!

14.03 2019

PSD2

Mając na celu wsparcie rozwoju innowacyjnych usług i produktów finansowych, a jednocześnie wypełniając obowiązek dyrektywy PSD2 w zakresie udostępnienia podmiotom trzecim (Third Party Provider/TPP) danych klientów, którym Bank udostępnił usługi bankowości elektronicznej, na potrzeby świadczenia usług przez te podmioty, poniżej przedstawiamy informacje umożliwiające nawiązanie współpracy przez podmioty trzecie świadczące ww. usługi. Jesteśmy przekonani, że Dyrektywa PSD2 i współpraca z niezależnymi podmiotami trzecimi wpłynie na rozwój bankowości ...

08.03 2019

Dzień Kobiet

Miłości…. Świętego spokoju…. Szczęścia… I odrobiny luksusu. Drogie Panie – dla nas jesteście świątecznie piękne ZAWSZE! I tak trzymać 🙂 PS. Panowie! Najlepszym prezentem dla Pań będzie dziś… lokata z loterią SGB

31.01 2019

Informacja o zmianie taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Przedstawiamy Państwu nową „Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie” (obowiązujące od 01.04.2019 r.). Więcej informacji zostało zawarte w załączniku do wyciągu, a w przypadku e-wyciągu w plikach: • Nowa „Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie”: Informacja – Klienci Instytucjonalni.pdf Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych 1.04.2019.pdf ...

03.01 2019

Ostrzeżenie – nowy rodzaj wyłudzeń QR Kod naklejane na bankomatach

W związku z informacjami opublikowanymi miedzy innymi na stronach Zrzeszenia Banków Polskich, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Policji chcieliśmy poinformować o wzroście ilości wyłudzeń dokonywanych przy pomocy kodów QR umieszczanych na urządzeniach procesujących gotówkę. Naklejki z kodem zawierają fałszywa informację o promocji lub konkursie mając na celu skłonienie Państwa do jej zeskanowania. Powoduje to aktywowanie usługi SMS Premium, która spowoduje naliczenie, od nieświadomego usługobiorcy, wysokich opłat za jej ...

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00