Menu
Menu

Aktualności

Aktywność lokalna

13.09 2019

Informacja dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Tczewie, działając na podstawie § 89 ust. 1 pkt 6 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, zwanego dalej „Regulaminem”, od dnia 14 września 2019 roku wprowadza nową treść powyższego Regulaminu. Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują doprecyzowanie zapisów dotyczącej wprowadzanej nowej usługi Kantor SGB. Jednocześnie miło nam poinformować o wprowadzeniu do oferty ...

06.09 2019

Zmiany sposobu logowania i autoryzacji w Bankowości Elektronicznej

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów, przypominamy, że ze względu na zmiany Ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, wycofane z oferty zostają tokeny RSA oraz ulega zmianie sposób logowania do Bankowości Internetowej. Z tokenów RSA można korzystać tylko do 13 września 2019 roku.Aby korzystać aktywnie z Bankowości Internetowej po 14 września, prosimy o zmianę metody logowania/autoryzacji na mobilny Token SGB lub kody SMS, przez: Złożenie wniosku w Bankowości Internetowej – po zalogowaniu należy ...

25.07 2019

Informacja dla klientów instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Tczewie, działając na podstawie § 109 ust. 1 pkt 5 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, zwanego dalej „Regulaminem”, dokonuje zmiany tego Regulaminu, a wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od dnia 1 września 2019 roku. Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują: przeniesienie zapisów dotyczących bankowości elektronicznej oraz instrumentów płatniczych do oddzielnych załączników do Regulaminu; uzupełnienie ...

09.07 2019

Informacja dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Tczewie, działając na podstawie § 131 ust. 1 pkt 6 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”, zwanego dalej „Regulaminem”, od dnia 14 września 2019 roku wprowadza nową treść powyższego Regulaminu. Zmiany wprowadzone w Regulaminie obejmują: przeniesienie zapisów dotyczących bankowości elektronicznej oraz instrumentów płatniczych do oddzielnych załączników do Regulaminu; uzupełnienie zapisów dotyczących korzystania ...

23.06 2019
21.06 2019
20.06 2019
03.05 2019

Święto Konstytucji

3 Maja – dzień, który łączy wszystkich Polaków. Święto Konstytucji mającej dla Państwa Polskiego wyjątkowe znaczenie, przed 228 laty stanowiącej przełom w europejskich standardach stanowienia prawa. Byliśmy drugim po USA państwem na świecie, które zdecydowało o zasadach trójpodziału władzy, o prawach i obowiązkach obywateli. Według prof. Henryka Samsonowicza był to „jeden z najważniejszych aktów pamięci zbiorowej, bez których żadna wspólnota nie może żyć”. Data jej ustanowienia do dziś jest wielkim ...

02.05 2019

Dzień Flagi

Dumni z Polski. Dumni z flagi. Dumni z siebie.

30.04 2019

Informacja dla klientów indywidualnych

Uprzejmie informujemy, że dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wymagało dokonania zmian w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych”. Zmiany obejmują: • dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw – wprowadzono zapisy umożliwiające otwieranie i prowadzenie rachunków na rzecz rady rodziców, • wprowadzenie ...

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00