Uwaga: Uważaj na oszustów telefonicznych podszywających się za pracowników banku! Czytaj więcej

Menu
Menu

Klienci rynku mieszkaniowego

Karty przedpłacone

Karty przedpłacone dla instytucjonalnych

Karty przedpłacone dla instytucjonalnych

Korzyści

 • karta dla klientów instytucjonalnych: pozwala na regulowanie wydatków służbowych bez konieczności wypłaty zaliczek np. płatności za paliwo, hotele, bilety lotnicze czy artykuły biurowe
 • możliwość płatności w sklepach i bezpiecznego płacenia w Internecie (3D-Secure) oraz wypłaty gotówki
 • karta międzynarodowa
 • może być przekazana jako instrument do wypłaty nagród, premii
 • karta jest nabywana przez Posiadacza rachunku a następnie przekazywana nieodpłatnie Użytkownikowi kart
 • operacje mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na Rachunku karty przedpłaconej
 • możliwość kontroli i rozliczania wydatków poprzez zestawienie transakcji do karty

Karta świadczeniowa MasterCard

Karta świadczeniowa MasterCard

Krajowa Świadczeniowa Karta Przedpłacona MasterCard dedykowana jest Klientom (świadczeniodawcom), którzy posiadają lub założą rachunek bieżący w naszym Banku. Karta świadczeniowa jest narzędziem służącym do przekazywania świadczeń pieniężnych przez instytucje takie jak jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej ZUS, KRUS, uczelnie, swoim Świadczeniobiorcom. Następnie w/w instytucje nieodpłatnie przekazują użytkownikowi (czyli np. pobierającemu świadczenie społeczne) kartę świadczeniową. Świadczeniobiorca (któremu została przekazana karta) nie musi posiadać konta osobistego w naszym Banku.

Korzyści

 • za pomocą karty wypłacane jest świadczenie np. zasiłek, stypendium lub inna forma pomocy finansowej
 • karta jest nabywana przez Posiadacza rachunku a następnie przekazywana nieodpłatnie Użytkownikowi kart
 • operacje mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na Rachunku karty przedpłaconej
 • konto, do którego wydano kartę obciążane jest kwotami poszczególnych transakcji w dniu rozliczenia transakcji – w dniu wpływu operacji do Banku.

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00