Menu
Menu

Aktualności

30.09 2017

Informacja o zmianach w regulaminie dla klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych

Przedstawiamy Państwu nową „Taryfę prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Tczewie. Zmiany, które zostały wprowadzone dotyczą trybu, zasad oraz wysokości pobieranych opłat i prowizji. Wprowadzono także zapisy dotyczące opłat i trybu ich pobierania dla produktów i usług, które będą dostępne w najbliższym czasie tj. „Konto za złotówkę” oraz karta mobilna HCE. Informacja.pdf Taryfa prowizji i opłat – Klienci Indywidualni.pdf ...

31.07 2017

Informacja o zmianach w regulaminie dla klientów instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wymagało dokonania zmian w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów instytucjonalnych”. Więcej informacji zostało zawarte w załączonych plikach: Informacja Regulamin IS Regulamin klienci instytucjonalni 01.09.2017  

25.07 2017

Przypomnienie o wycofaniu kart TAN

Przypominamy, że zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych dokonywanych w Internecie przez banki nastąpiło ograniczenie okresu ważności haseł do niezbędnego minimum w zakresie kart haseł jednorazowych TAN. Wobec powyższego metoda autoryzacji kodem jednorazowym z karty haseł jednorazowych TAN jest wycofana z oferty Banku. Karty haseł jednorazowych TAN były wznawiane do 30.06.2017r. Autoryzacja dyspozycji przy użyciu kodu jednorazowego z wydanych kart TAN ...

30.04 2017

Informacja o zmianach w regulaminie dla klientów indywidualnych oraz informacje ogólne o CRS (EURO-FATCA)

Informujemy, że 27. marca 2017 r. została podpisana i opublikowana Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami CRS. Zgodnie z jej wymaganiami instytucje finansowe mają obowiązek przekazywania do lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach. Dlatego od 1 maja 2017 r. Bank Spółdzielczy w Tczewie będzie wymagał od klientów – osób fizycznych i podmiotów prawnych – informacji na temat kraju rezydencji ...

27.12 2016

Obsługa kasowa klientów 30.12.2016r.

Bank Spółdzielczy w Tczewie informuje, że w dniu 30.12.2016r. obsługa kasowa klientów odbywać się będzie w następujących placówkach: Centrala Banku ul. Paderewskiego 1 7:45 – 13:00 Filia nr 1 ul. St. Kard. Wyszyńskiego 3 8:00 – 12:00 Filia nr 2 ul. Żwirki 49 8:00 – 12:00 Filia nr 4 ul. Lecha 12 8:00 – 12:00 Filia nr 5 ul. Jedności Narodu 6 8:00 – 12:00 Filia nr 7 ul. Pomorska 1 9:00 ...

20.12 2016

Wesołych świąt!

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, wielu szczęśliwych chwil oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Banku Spółdzielczego w Tczewie.

05.12 2016

Skorzystaj z nowej bankowości internetowej i mobilnej, która dostosowuje się do Twoich potrzeb!

Mamy przyjemność poinformować, iż został uruchomiony nowy serwis bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Tczewie. Logowanie do nowego serwisu odbywa się poprzez wybranie zakładki „SGB24”, przy czym dane do logowania pozostają takie same jak dotychczas. Zaloguj się i sprawdź! Nowa bankowość została zbudowana na bazie miniaplikacji – klient sam wybiera z „butiku” te funkcjonalności, które najlepiej odpowiadają jego potrzebom i preferencjom. Ma pełną ...

30.09 2016

Informacja o zmianach w regulaminie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2016r. obowiązują znowelizowane przepisy Prawa Bankowego, które regulują problematykę ustalania tzw. „rachunków uśpionych”. Na mocy niniejszej ustawy Bank jest zobowiązany do weryfikacji rachunków, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uaktualnienie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie nowych produktów bankowych wymagało dokonania zmian w regulaminie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Więcej informacji zostało zawarte w załączonych ...

27.06 2016

Święto Spółdzielczości Bankowej 2016

W niedzielę 26 czerwca 2016 roku na terenie całego kraju odbyły się obchody Święta Spółdzielczości Bankowej. Jak co roku Bank brał udział w tych obchodach. W Filii Banku usytuowanej w Galerii Kociewskiej w Tczewie przy ul. Pomorskiej na Klientów tego dnia czekały miłe niespodzianki w postaci słodkiego poczęstunku i symbolicznych upominków. Pracownicy Banku informowali Klientów o historii Banku oraz produktach i usługach oferowanych przez Bank. Nie zabrakło również atrakcji dla ...

17.06 2016

Ujawnienie informacji Banku Spółdzielczego w Tczewie

Ujawnienia wynikające z „Zasad polityki informacyjne w Banku Spółdzielczym w Tczewie” są udostępnione wszystkim zainteresowanym: 1. w formie papierowej w Centrali Banku w Tczewie, ul. Ignacego Paderewskiego 1, w pokoju administracyjnym w godzinach od 9:00 do 12:00 w każdy wtorek 2. na stronie internetowej www.bstczew.pl

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 9.00 - 15.00