Menu
Menu

Przedsiębiorcy i rolnicy

Kredyt mrCSK

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników.

O kredyt może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyła 40 lat;
 • jest mikro lub małe przedsiębiorstwo;
 • posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa;
 • po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierująca tym gospodarstwem;
 • zobowiąże się, ze w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego że stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo;
 • rozpoczniesz realizacje planu inwestycji w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i osiągnie roczna nadwyżkę bezpośrednio z działalności rolniczej,
 • prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU (European Size Unit – Europejska Jednostka Wielkości) w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł.

Dodatkowe warunki:

 • udział własny – 10% nakładów inwestycyjnych;
 • okres kredytowania – minimalnie 5 lat, maksymalnie 15 lat;
 • okres karencji – do 12 miesięcy;
 • Kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału wywołuje efekt zachęty.

kontakt z centralą 58 531 38 25

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE
ul. Ignacego Paderewskiego 1
Centrala czynna: 8.00 - 16.00